TECHPROS Kulturstipend for 2021


TECHPROS Kulturstipend for 2021


Vårt kulturstipend er på 50.000 kroner, og det deles ut til personer eller organisasjoner som jobber med kultur og kulturelle uttrykksformer innen musikk, film, dans, drama og kunst.

Som teknologiselskap benytter vi oss av kunst og kultur hver dag, vi låner og bruker kulturens uttrykksformer i våre leveranser, våre prosesser og i våre metoder.

For å vise respekt for opphavet til mye av det vi jobber og det som skaper våre inntekter har vi etablert en ordning der en del av vårt overskudd går til kultur, idrett og ideelle organisasjoner.

I 2021 tildeler vi vårt Kulturstipend til Anette Ostrø og Fri Film for arbeidet med filmen «The Golden Swan» med følgende begrunnelse:

Sommeren 1996 ble nordmannen Hans Christian Ostrø og fire andre turister kidnappet av en geriljagruppe i Kashmir. Hans familie, indiske myndigheter og norske diplomater jobbet iherdig for å redde han og de fire andre turistene som ble kidnappet. Ostrø ble dessverre funnet død og halshugget etter fem uker, de andre turistene ble aldri funnet.

Annette Ostrø har i lang tid jobbet med å lage en film om hendelsen og broren, men Covid-19-pandemien har gjort arbeidet vanskelig, og ført til forsinkelser og gjort det vanskelig å få framdrift i prosjektet.

Inntektssituasjonen for uavhengige filmskapere innen dokumentarsjangeren har alltid vært utfordrende, og med pandemien som bakteppe har Ostrø måttet ta andre arbeidsoppgaver for å ha et levebrød. For å kunne bidra til at hun kan konsentrere seg om prosjektet, har TECHPROS valgt å tildele henne selskapets Kulturstipend for 2021.

Vi håper at vårt bidrag kan hjelpe henne og Fri Film med å fortsette arbeidet med filmen. I tillegg håper vi at andre aktører eller selskaper også kan være med å bidra til realisering av prosjektet.

OM Anette Ostrø:

Anette Ostrø (f.1970) har vært aktiv som regissør siden hun laget sin første dokumentar i 1997 med filmen " Den uendelige sorgen. Hun er utdannet fra Dokumentarfilm i Volda i 1998 ,og regilinjen ved Den norske filmskolen i 2002. I 2004-2005 regisserte hun barnedrama serien " Amuletten"  for NRK. Hun har skrevet og regissert flere dokumentarer og kortfilmer for festivaler og TV, som dokumentaren “Breaking the silence”,  "Kvinnen og meg", Fiin aargang og "Mistet". Anette har også jobbet som regissør for ulike programmer produsert av Nordisk film og TV, og hatt regi på flere episodebolker med "Hotel Cæsar". Hun jobber nå med kinodokumentaren ” The Golden Swan”.

Her kan du se en pilot/trailer for The Golden Swan.