Om Oss

TECHPROS er et teknologiselskap med nærmere 40 ansatte som jobber med oppgaver innen design, utvikling, forvaltning og testing av programvare og IT-systemer for de største aktørene i offentlig og privat sektor i Norge.

Image

Våre konsulenter har utført og utfører oppdrag for #Ruter, Norsk Helsenett, Tieto, NAV, Statens Vegvesen, SSB, NRK, Vardia/INSR, Altinn, Landbruksdirektoratet, UD, IMDi, Statistisk Sentralbyrå, DNB, VIPPS, NETS, Telia, Telenor, Sykehuspartner, Skatteetaten, Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for E-helse, Rikstoto, Aker Solutions, BaneNOR, YA-Bank, Block Wathne, Telecomputing /Visolit, Sparebank1, Melin Medical, Pareto Securities, FMC/Technip, Siemens, Schibsted og Visma Systems.


Image
Image

Våre konsulenter har utført og utfører oppdrag for #Ruter, Norsk Helsenett, Tieto, NAV, Statens Vegvesen, SSB, NRK, Vardia/INSR, Altinn, Landbruksdirektoratet, UD, IMDi, Statistisk Sentralbyrå, DNB, VIPPS, NETS, Telia, Telenor, Sykehuspartner, Skatteetaten, Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for E-helse, Rikstoto, Aker Solutions, BaneNOR, YA-Bank, Block Wathne, Telecomputing /Visolit, Sparebank1, Melin Medical, Pareto Securities, FMC/Technip, Siemens, Schibsted og Visma Systems.

Image

Kompetansenivå

Selskapets ansatte har fra 4 til 8 års utdannelse og majoriteten 
har en bachelor eller master innen informatikk, programvareutvikling, systemutvikling, informasjonsteknologi, menneske-maskin-interaksjon (HCI/UX), kybernetikk eller matematikk. I tillegg har de sertifiseringer og kurs/videreutdanning innen sine fagområder.

- Systemutviklere og arkitekter
- UX- og interaksjonsdesignere
- Bachelor-nivå. De jobber med testing

Vår historie

Selskapets ansatte har fra 4 til 8 års utdannelse og majoriteten 
har en bachelor eller master innen informatikk, programvareutvikling, systemutvikling, informasjonsteknologi, menneske-maskin-interaksjon (HCI/UX), kybernetikk eller matematikk. I tillegg har de sertifiseringer og kurs/videreutdanning innen sine fagområder.

Image

Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.

Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

- Andreas, Administrerende Direktør

Image

Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.

Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

- Andreas, Administrerende Direktør

Økonomi

Selskapet har god likviditet og har ingen eksterne eiere. Selskapet har hatt en positiv utvikling siden oppstarten i 2014. Omsetningen har doblet seg hvert år siden oppstarten. I 2020 er forventet overskudd ca. 5 MNOK.

I de neste 3 årene vil selskapet ha en forventet omsetningsvekst på ca. 10% av foregående år og med et forventet resultat før skatt på 10-12% av dette.


Les mer i Proff.no

Image