TECHPROS er et teknologiselskap som jobber med digitalisering for de største aktørene i offentlig og privat sektor i Norge.Vi er nærmere 40 ansatte som jobber med oppgaver innen design, utvikling/programmering, forvaltning og testing av programvare og IT-systemer som brukes av hele befolkningen.TECHPROS er et teknologiselskap som jobber med digitalisering for de største aktørene i offentlig og privat sektor i Norge.


Vi er nærmere 40 ansatte som jobber med oppgaver innen design, utvikling/programmering, forvaltning og testing av programvare og IT-systemer som brukes av hele befolkningen.

Image
I arbeidet med å utvikle selskapet har vi hatt fokus på å tilby de ansatte spennende oppdrag og faglige utfordringer. Vi har jobbet kontinuerlig for å gi konsulentene våre bedre kunnskaper og økt kompetanse, og vi har hatt fokus på å bygge opp en kultur rundt felles verdier og sosialt samhold.

Selskapets ansatte har fra 4 til 8 års utdannelse og majoriteten har en bachelor eller master innen informatikk, programvareutvikling, systemutvikling, informasjonsteknologi, menneske-maskin-interaksjon (HCI/UX), kybernetikk eller matematikk. I tillegg har de sertifiseringer og kurs/videreutdanning innen sine fagområder.


Image
Image
Image

Vår historie


TECHPROS ble etablert i mars 2014 av gründerne med lang erfaring fra den norske IT-bransjen både fra operative og rådgivende stillinger. Som spesialister på IT-ledelse, rekruttering og tjenestesalg så vi en mulighet til å skape en suksesshistorie.

Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.

Image
Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og og ved å utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

Som selskap må man hele tiden navigere etter markedet, man tilpasser seg kontinuerlig – det som fungerte i går kan svikte totalt i morgen. Vi har derfor inngått strategisk samarbeid med noen av de største IT-selskapene i Norge slik at vi har hatt aksess til deres rammeavtaler som underleverandør. Samtidig har vi jobbet systematisk med å skaffe oss egne avtaler både mot offentlig og privat sektor.

Image
Som selskap må man hele tiden navigere etter markedet, man tilpasser seg kontinuerlig – det som fungerte i går kan svikte totalt i morgen. Vi har derfor inngått strategisk samarbeid med noen av de største IT-selskapene i Norge slik at vi har hatt aksess til deres rammeavtaler som underleverandør. Samtidig har vi jobbet systematisk med å skaffe oss egne avtaler både mot offentlig og privat sektor.

Image
I løpet av de siste årene har selskapet inngått flere viktige avtaler med både private og offentlige virksomheter. Veksten i markedet generelt og de mulighetene våre kunder gir oss spesielt har bidratt til vår suksess.
Image

Image

Andreas Øwre, TECHPROS CEOVår historie


TECHPROS ble etablert i mars 2014 av gründerne med lang erfaring fra den norske IT-bransjen både fra operative og rådgivende stillinger. Som spesialister på IT-ledelse, rekruttering og tjenestesalg så vi en mulighet til å skape en suksesshistorie.

Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.


Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og og ved å utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

Image


Image
Som selskap må man hele tiden navigere etter markedet, man tilpasser seg kontinuerlig – det som fungerte i går kan svikte totalt i morgen. Vi har derfor inngått strategisk samarbeid med noen av de største IT-selskapene i Norge slik at vi har hatt aksess til deres rammeavtaler som underleverandør. Samtidig har vi jobbet systematisk med å skaffe oss egne avtaler både mot offentlig og privat sektor.

I løpet av de siste årene har selskapet inngått flere viktige avtaler med både private og offentlige virksomheter. Veksten i markedet generelt og de mulighetene våre kunder gir oss spesielt har bidratt til vår suksess.

Image