Vi er et teknologiselskap som jobber med digitalisering for de største aktørene i offentlig og privat sektor i Norge.

 
 

Vi er 35 ansatte som jobber med oppgaver innen design, utvikling, forvaltning og testing av programvare og IT-systemer som brukes av hele befolkningen.


Om oss


Selskapets ansatte har fra 4 til 8 års utdannelse og majoriteten har en bachelor eller master innen informatikk, programvareutvikling, systemutvikling, informasjonsteknologi, menneske-maskin-interaksjon (HCI/UX), kybernetikk eller matematikk. I tillegg har de sertifiseringer og kurs/videreutdanning innen sine fagområder.

Image

Våre konsulenter har utført og utfører oppdrag for følgende selskaper:


Våre konsulenter har utført og utfører oppdrag for #Ruter, Norsk Helsenett, Posten, Tieto, NAV, Statens Vegvesen, SSB, NRK, Vardia/INSR, Altinn, Landbruksdirektoratet, UD, IMDi, Statistisk Sentralbyrå, DNB, VIPPS, NETS, Telia, Telenor, Sykehuspartner, Skatteetaten, Husbanken, Helsedirektoratet, Direktoratet for E-helse, Rikstoto, Aker Solutions, BaneNOR, Telenor, YA-Bank, Block Wathne, Telecomputing/Visolit, Sparebank1, Melin Medical, Pareto Securities, FMC/Technip, Siemens, Aker Solutions, AIZE, Velixio, Norges Idrettsforbund, Schibsted og Visma Systems.


Image

Vår Historie


TECHPROS ble etablert i mars 2014 av gründerne med lang erfaring fra den norske IT-bransjen både fra operative og rådgivende stillinger. Som spesialister på IT-ledelse, rekruttering og tjenestesalg så vi en mulighet til å skape en suksesshistorie. 
Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.

Image

Vi har i løpet av det siste året inngått flere langsiktige oppdrag innen digitalisering av kraftbransjen. Her har vi fått avtaler med blant annet Statnett, Elvia (sammenslåingen av Hafslund og Eidsiva) og Statkraft.

Vi har også satset bevisst på å utvikle og sertifisere våre ansatte innen de ledende skyteknologiplattformene og har flere oppdrag der AWS og Azure inngår som sentrale teknologier.


Image
Image
Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og og ved å utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

I arbeidet med å utvikle selskapet har vi hatt fokus på å tilby de ansatte spennende oppdrag og faglige utfordringer. Vi har jobbet kontinuerlig for å gi konsulentene våre bedre kunnskaper og økt kompetanse, og vi har hatt fokus på å bygge opp en kultur rundt felles verdier og sosialt samhold.

Image
Som selskap må man hele tiden navigere etter markedet, man tilpasser seg kontinuerlig – det som fungerte i går kan svikte totalt i morgen. Vi har derfor inngått strategisk samarbeid med noen av de største IT-selskapene i Norge slik at vi har hatt aksess til deres rammeavtaler som underleverandør. Samtidig har vi jobbet systematisk med å skaffe oss egne avtaler både mot offentlig og privat sektor. I løpet av de siste årene har selskapet inngått flere viktige avtaler med både private og offentlige virksomheter. Veksten i markedet generelt og de mulighetene våre kunder gir oss spesielt har bidratt til vår suksess.