LEDELSEN

Image

CEO

 • andreas@techpros.no
 • +47 913 45 782

Andreas leder selskapet og selskapets ledergruppe. Han koordinerer samarbeidet med våre oppdragsgivere og har ansvar for salg og forretningsutvikling mot eksisterende og nye kunder. Han har hovedansvar for faglig kvalitetssikring og oppfølging av selskapets prosesser og metoder. 

Image

COO

 • malin@techpros.no
 • +47 482 61 662
Malin er selskapets operative leder og har et overordnet ansvar for det administrative. Hun jobber også aktivt med search og har i tillegg lederansvaret for våre konsulenter. Malin har sin bakgrunn som researcher og headhunter fra rekrutteringsbransjen. Før dette har hun hatt administrative roller og stillinger innen offshore og shipping.
Image

HR Manager

 • johanne@techpros.no
 • +47 47 837 111
Johanne leder selskapets aktiviteter innen HR og har hovedansvaret for oppfølging av selskapets ansatte. Johanne har en bachelorgrad innen HR- og personalledelse fra Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun er selskapets rekrutteringsansvarlig og jobber daglig med å finne konsulenter med «TECHPROS-skills» for våre kunder innen privat og offentlig sektor.
Johanne er også ansvarlig for GDPR i selskapet.
Image

CTO

 • kristian@techpros.no
 • +47 91121974
Kristian har hovedansvar for faglig kvalitetssikring og oppfølging av selskapets konsulenter. Han er fagansvarlig for Microsoft-teknologier og skyteknologi. Han har bakgrunn fra IT innen det maritime markedet, olje- og gass og helse. Til daglig jobber han for våre kunder som arkitekt innen skytjenester.
Image

Chief People & Culture Officer

 • preben@techpros.no
 • +47 971 77 866
Preben har med sin mangeårige bakgrunn innenfor kundeservice og testing i både inn- og utland skaffet seg en egen kompetanse som til daglig omsettes til fordel for de ansattes velferdsbehov. Som hovedoppgaver har han ansvar for å planlegge og iverksette enklere sosiale samlinger, lage events for de ansatte og være en samlende figur med vektlegging på å spre god arbeidskultur. Til daglig jobber han i oppdrag hos kunder med faglig vekt på endringsledelse og testing.
Image

chief information security officer

 • andreas.lohne@techpros.no
 • +47 400 16 046
Som sikkerhetsekspert har Andreas en viktig rolle i selskapets videre vekst. Det stilles strenge krav til sikkerhet i vår bransje, og med de nye personvernsretningslinjene (GDPR) må vi ha prosesser og planer for dette arbeidet. Andreas har det faglige og operative ansvaret for at vi forholder oss til og følger de krav og lover som stilles til oss i forhold til sikkerhet og personvern.