TECHPROS ble etablert i mars 2014 av to gründerne med lang erfaring fra den norske IT-bransjen både fra operative og rådgivende stillinger. Som spesialister på rekruttering, salg og IT-ledelse så vi en mulighet til å skape en suksesshistorie.

Vår visjon var å bygge et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform for å kunne skape forretningsverdi for kunder i et IT-marked preget av store omveltninger.

Vi løste dette ved å utvikle et selskap som både kunne tilby spesialister innen de fagområdene markedet etterspurte, og utvikle software som kunne understøtte de prosesser som inngår i dette markedet.

Fire år etter teller selskapet over 40 ansatte som jobber med å utvikle og forvalte IT-løsningene til de største aktørene i privat og offentlig sektor. Vi tilbyr spesialister innen systemutvikling, design, brukeropplevelse, testing, sikkerhet, prosjektledelse og forvaltning. Alle er utvalgt og tilpasset til de behov våre kunder har, og til de krav vi stiller til våre konsulenter. EasyConsult - vårt eget prosess- og metodeverktøy - understøtter dette arbeidet.

I arbeidet med å utvikle selskapet har vi hatt fokus på å tilby de ansatte spennende oppdrag og faglige utfordringer. Vi har jobbet kontinuerlig for å gi konsulentene våre bedre kunnskaper og økt kompetanse, og vi har hatt fokus på å bygge opp en kultur rundt felles verdier og sosialt samhold.

Som gründer må man hele tiden navigere etter markedet, man tilpasser seg kontinuerlig – det som fungerte i går kan svikte totalt i morgen. Det har vært en krevende men nødvendig øvelse. Vi var en gang et lite selskap som overlevde på vår egen vilje og vårt fokus på å nå våre mål.

Nå er vi et etablert selskap med fokus på de muligheter som ligger foran oss.

På den videre reisen skal vi samme med våre ansatte rendyrke våre verdier og jobbe systematisk for å gjøre TECHPROS til et ledende teknologiselskap i Norge.