Teknologiutviklingen er et lagarbeid som alle TECHPROS er med på

angelica Innspill, Testimonial

Teknologiutviklingen er et lagarbeid som alle TECHPROS er med på


Kristian Alnæs startet med datamaskiner så de kunne gjøre de jobbene han ikke gadd å gjøre selv. Nå bygger han intelligente tjenester i helsesektoren. Som CTO er jobben hans å bevisstgjøre de ansatte på hvordan de oppfatter framtiden og sørge for at TECHPROS har kompetansen til å ta oss dit.Kristian Alnæs, CTO i TECHPROS, synes det er en spennende tid å være i databransjen. IT overtar og automatiserer i økende grad tradisjonelle rutineoppgaver. Det betyr at teknologien bidrar til å endre hverdagen og arbeidsoppgavene til mannen i gata.

Det faktum at det offentlige er en av de største pådriverne for dette, er både gøy å se og et bevis på hvor høy endringstakten er akkurat nå. Men for Kristian er digitaliseringsprosjektene bare første skritt mot langt smartere systemer som kan gjøre mye mer.

— Digitaliseringen er en forutsetning for maskinlæring og analyse, som vil åpne enda mer spennende muligheter. Det er bildet jeg styrer mot, sier han.

Image

Perspektiv

For tiden jobber han i helsesektoren, hos en kunde som har slagordet ‘time to treat’. Bak det ligger et ønske om at teknologi skal ta unna stadig større del av rutinearbeidet og byråkratiet, slik at de helsearbeiderne får bedre tid til å ta seg av menneskene.

— Dette gjelder i alle sektorer, tror Kristian.
— Som at kommuneansatte skal slippe å etterprøve hvordan folk bruker tildelte midlere eller at skatt rapporteres riktig. Det er ikke noe vi ønsker å bruke tiden på, men det er noe vi gjør, sier han.
— Han ser på all kontrollfunksjonalitet som gjøres i dag, er en slags historieinnhenting, og noe som kan foregå av seg selv i bakgrunnen.
— Jeg jobber ut fra det perspektivet, og som CTO er det viktig for meg å sørge for at selskapet har en strategi som tar oss dit, sier han.

Lagarbeid

En forutsetning er å avdekke hvilke teknologier og arbeidsmetoder TECHPROS trenger å beherske og hvordan vi skal skaffe oss den. Alle ansatte må ha den kunnskapen de trenger for å hjelpe kundene videre. TECHPROS skal bidra til å vise vei.


— Men en ting er hvordan jeg ser på fremtiden, alle som jobber her har sin egen oppfatning av hvordan ting skal være framover.
— De må også være med å bestemme, for det er de som skal skape framtiden, sier Kristian.

CTO-jobben blir å hjelpe de ansatte med å bli bevisste på hvordan de ser framtiden, og hvordan vi skal komme oss dit. Denne teknologikunnskapen er et lagarbeid.

Verdiplattform

— TECHPROS er et nytt og fremtidsrettet teknologiselskap med en digitalisert kultur- og verdiplattform, sier Kristian.
— Vi er store nok til å bety noe, samtidig som vi er små nok til at hver enkelt også betyr noe. Kort sagt et veldig spennende sted å være.